Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

fbicon-new​​ instagramiconnew    farve_1_dk

Udelivsvejleder

Naturen bliver i stigende grad brugt til at opnå mål inden for pædagogik, læring, sundhed m.v. Derfor bliver der også et stigende behov for at kunne dygtiggøre sig, blive inspireret og øve sig i at anvende udearenaen i diverse faglige sammenhænge. Nu har Vends Motorik- og Naturskole taget handsken op og tilbyder derfor efteruddannelseskurser til Udelivsvejleder (U-L-V).

Udelivsvejleder forløbet er en række af emnebaserede ugekursusforløb, som kan samles, så man opnår titel af Udelivsvejleder U-L-V. Kurserne kan også tages som enkeltstående kurser. Kurserne henvender sig til alle som vil arbejde eller arbejder med udeliv og mennesker.

Udelivet begynder i haven, på legepladsen i skoven osv. Udelivet adskiller sig fra friluftslivet ved, at der ikke nødvendigvis er tale om lange ture på flere dage, eller for den sags skyld brug af overlevelsesteknikker for at være i naturen. Udelivet kan sagtens tage form af friluftsliv, men vil i højere grad handle om det liv der foregår ude, men i umiddelbar nærhed af den bygning, man har afsæt i. Udelivet er altså alt det vi gør i de nære arenaer i kortere tidsperioder, som f.eks. en eftermiddag på legepladsen, en dag i skoven, turen i parken osv. Der er således ikke fokus på at uddanne kursisterne til instruktører inden for f.eks. kano, kajak eller klatring. Disse instruktørforløb udbyder vi sideløbende til dem, der måtte være interesseret og kan også findes andre steder. Udelivsvejlederen skal kunne kvalificere tiden ude med praktiske tiltag og faglige overvejelser.

Vi har udviklet denne efteruddannelsesmulighed, til alle dem der ikke har brug for at blive f.eks. natur- eller friluftsvejleder, men som ønsker at udvide kompetencer i forhold til udeliv, få konkrete ideer og kompetencer med hjem og blive bedre til at sætte disse ind pædagogiske, sundhedsfaglige og andre konkrete mål for det daglige arbejde.

Du skal altså overveje at blive Udelivsvejleder hvis du:

 - Holder af at være ude også i arbejdstiden

 - Gerne vil dygtiggøre dig i konkrete færdigheder relateret til udelivet

 - Vil debattere og teoretisere sammen med ligesindede, over det praktiske

 - Har konkrete faglige mål med udelivet

 - Vil bliver bedre til at vælge de metoder/aktiviteter der bedst understøtter de mål du arbejder med i hverdagen​

Hvem:

Kurserne henvender sig til alle, der arbejder, eller vil arbejde, med udeliv som en metode og faglig ramme. Dette kan f.eks. være, pædagoger, lærere, sundhedsfagligt personale, naturvejledere, frivillige, idrætsinstruktører og mange andre.

Hvordan:

Forløbene er rammesat som ugekurser (5 hverdage). Man kan tage en enkelt uge, som et almindeligt kursus. Eller man kan plukke mindst 4 uger over en maxperiode på 3 år og på den måde blive Udelivsvejleder U-L-V.

Alle skal gennemgå ”Basisudeliv” eller have lignende forudsætninger (f.eks. friluftsvejleder, naturvejleder, spejder mv.), for at kunne få adgang til de øvrige temaer. Derefter kan man sammensætte forløbet frit.

Forløbene tager udgangspunkt i det praktiske udeliv og vi reflekterer over dette via samtale og teori. Hvert modul har sit særlige fokus, som vil være gennemgående. Underviserne på modulerne vil spille ind med viden og praktiske aktiviteter, ligesom erfaringsudveksling mellem kursisterne vil blive vægtet højt.

Næste kurser:

  • ​Basis: uge 8 2019
  • Basis uge 12 2019
  • ​Håndværk uge 18 2019
  • Madlavning uge 35 2019
  • Basis uge 40 2019

Hvis det ønskede tema ikke er udbudt, kan man henvende sig med sit ønske. Vi samler sammen og når der er basis for at et tema bliver oprette, vil vi naturligvis sætte dette forrest.

Bestil jeres eget udelivstema: Temaerne kan også bestilles af grupper, f.eks. personalet fra en institution. I disse tilfælde kan vi planlægge forløbet som 5 enkeltdage eller på andre måder, alt efter gruppens ønsker. I sådanne tilfælde aftaler vi en konkret ramme for indhold, økonomi og sted, for forløbet.

Kursussted:

Som udgangspunkt afholdes kurserne på Udby Dyrgaard. Dette er Vends Motorik og Naturskoles base. Herfra vil vi tage ud i de nærmeste områder og bruge dem som arena. Gården ligger midt i den Nordvestfynske natur. Vi har en stor have, mark, tæt til skov og strand. Derfor kan vi fra dette udgangspunkt arbejde med alle udelivstemaerne.

Hvis man bestiller et forløb som tema, kan vi aftale, af nogle af undervisningsgangene foregår i egne rammer.

Pris:

Et ugeforløb koster 7.500,- + moms pr person. Det vil sige, undervisning, materialer forbrug, litteratur, kost, logi osv. Den eneste merudgift der skal indregnes er egen transport til og fra kursusstedet.

Temaer:

 - ​Basisudeliv

 - Udeliv på legepladser og i baghaven

 - Udeliv og håndværk

 - Udeliv og saltvand

 - Udeliv i skoven

 - Udeliv og motorik

 - Kroppen i udelivet

 - Udeliv om vinteren

 - Rehabilitering og udeliv

 - Demens og udeliv

 - Udeliv og mad

 - Udeliv på tur

​Tilmelding sker her....

Ring eller skriv til os hvis du skulle have spørgsmål.

Med venlig hilsen

Mads Brodersen

                                       

​      Vends Motorik- og Naturskole

                         Gl. Assensvej 46 -  5580 Nørre Aaby - CVR: 29 99 86 20

                          Tlf.: 28 14 40 03 - mail.: motoriknatur.adm@gmail.com

​                                                           

Vends Motorik- og Naturskole

Gl Assensvej 46, 5580 Nørre Aaby