Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​UdelivsUddannelser

​Udeliv.

Naturen bliver i stigende grad brugt til at opnå mål indenfor pædagogik, læring, sundhed m.v. Derfor er der også et behov for, at kunne dygtiggøre sig, blive inspireret og øve sig i at anvende udearenaen, i diverse faglige sammenhænge.

I den anledning tilbyder Vends Motorik- og Naturskole efteruddannelsen I udeliv

Du kan uddanne dig til ex.

Udelivsassistent uddannelsen U-L-A  og eller til Udelivsvejleder U-L-V.

​Udeliv er det nære.

Udelivet begynder lige udenfor døren, hvor der er højere til himlen.

Udelivet er alt det, vi gør i de nære omgivelser i kortere tidsperioder, som fx en eftermiddag på legepladsen, en dag i skoven, en eftermiddag mellem buskene, madpakketuren i parken osv.

Udelivet adskiller sig fra friluftslivet ved, at der ikke nødvendigvis er tale om lange ture på flere dage, eller for den sags skyld brug af overlevelsesteknikker for at være i naturen.

Udelivet kan sagtens tage form af friluftsliv, men handler i højere grad om det liv der foregår ude, ofte i umiddelbar nærhed af den bygning, man har afsæt i.

​Opkvalificerer sig i udelivet.

Udelivsvejlder (U-L-V): Se Her

Udelivsvejleder (ULV): Man melder sig til hele udelivsvejleder kurset. Det består af i alt 4 moduler a' 4 dage: fra mandag- t.o.m. torsdag. 

Vi opfordre til at kursisten anvender fredagen til fordybelse og refleksion af tilegnet viden.

De 4 moduler kan tages i den rækkefølge der passer bedst ind i ens liv.

Har man ingen erfaring med udeliv, opfordre vi til man tager Basis modulet først.

Så hvis man vil være udelivsvejleder, tager man alle 4 moduler

inden for max 3 år.

Bemærk at kursusafgiften kan deles over 2 år.

Udelivsassistent( Basis ) (U-L-A): Se Her

Udelivsassistent (ULA): Man melder sig til Basisudeliv/udelivsassistent. Ugen afsluttes med et kursus bevis til udelivsassistent. 

Denne uge bliver udbudt 1-2 gange årligt, alt efter interesse.

Ugekursus i udeliv:

Udelivskursus, som enkelt moduler: Hvis der er ledige pladser på Udelivsvejleder forløb, vil det

være muligt, at melde sig på et enkelt modul, alt efter emneønske. 

Se indhold for de enkelte moduler under Udelivsvejlederuddannelsen:

 

Det er klart at de, som melder sig til hele forløbet, har førsteret til pladserne. 

Er der ledige pladser, er men velkommen til at melde sig på de enkelte moduler.​

Tilmelding til disse enkelte moduler er dog senet 8 uger før kursus start.

 

Enkelt moduls kursister bliver ikke udelivsvejledere, men får masser af inspiration og læring omkring udelivet. Man får mest ud af disse kurser, hvis man har været på

Basis/assistent kursus, eller har tilsvarende kompetencer.

Mere udeliv

Udover ovenstående kurser arbejder vi med udelivet på mange andre måder. 

Det er også muligt at bestille et helt

hold, som kommune, klynge eller institution. I den sidst model kan kurset afvikles lokalt

hos jer.​

Eksempler på dette er

oplistet herunder:

  • Temadage/fyraftensmødet for personalegrupper
  • Profilstyrkelsesforløb hvor hele institutionen gennemgår et forløb over ca. et år.

Disse forløb aftales

altid individuelt, da daginstitutioner er forskellige. (Altså ingen systempædagogik her) et eksempel

kan ses her (Ling til aktive udebørn)

Se vores billeder fra instagram

Om os

Vends Motorik- og Naturskole

CVR: 29998620​

Kontakt

Telefon: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com

             

Følg os på  Facebook & Instagram

Hold dig opdateret om vores gode tilbud

Vores Facebook profil er​ det bedste sted for at følge med i alle vores projekter m.m.

Her kan du også se de mange gode billeder.