Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Diverse betingelser for aktiviteter

Se oplysninger om persondata og cookies​

GRUNDMOTORISK AFKLARING SAMT OPFØLGNING

Afbud

Afbud skal ske senest 1 dag før aftalte tid ved.

Ved udeblivelse af den aftalte tid, gives kun erstatningstid mod fuld betaling.​

Betaling

Med mobil pay på dagen

KURSUS OG UDDANNELSE UDBUDT AF OS

Når man har tilmeldt sig kursus eller uddannelse, her på hjemmesiden, vil man modtage en bekræftelse på optagelse.

Faktura udsendes til kunden, når der er et hold til det pågældende kursus. Dette sker normalt senest 2 måneder før kursus start, hvis ikke andet er aftalt og hvis ikke fristen er rykket. Når fakturaen er betalt rettidigt, er man sikret en plads på holdet, tilmeldingen er derefter gensidigt bindende. Betales fakturaen ikke rettidigt, forbeholder Vends Motorik og Naturskole sig retten til at tilbyde pladsen til anden side.

Optagelse

Deltagere optages efter først til mølle princippet.


Aflysning og udeblivelse

Vends Motorik- og Naturskole forbeholder sig ret til at aflyse moduler/kurser, som ikke kan gennemføres pga. for få tilmeldinger. Hvis der mod forventning ikke er tilmeldinger nok til at gennemfører modulet/kurset, vil det betalte beløb blive refunderet.

Udebliver en deltager fra et modul/kursus refunderes det betalte beløb, som udgangspunkt ikke. Ligesom man heller ikke kan undlade at betale evt. senere rater, hvis man afbryder en uddannelse eller et kursus.

Vends Motorik og Naturskole vil naturligvis bestræbe sig på at deltagere der udebliver pga. sygdom, graviditet eller lignende, kan komme ind på evt. senere hold.

Fravær

Fraværet på de enkelte moduler/kurser må maksimalt være på 20% for, at man kan opnå uddannelses/kursus bevis.

Aftaler

Hvis man har ønske til f.eks. at få fakturaen i et bestemt budgetår, at fakturaen er delt, eller andet, kan man skrive det i bemærkninger på tilmeldingen eller kontakte vores administration.

BOOKING AF FOREDRAG, TEMADAGE, KURSER/UDDANNELSER OG ANDRE ARRANGEMENTER OPRETTET I SAMARBEJDE MED AFTAGER.

Ved bookning fremsender Vends motorik og Naturskole en bekræftelse på den (de) aftalte dato(er).
Efterfølgende vil der blive fremsendt en faktura på 20% af det aftalte beløb. Dette beløb fungerer som et depositum, som ikke refunderes ved afmelding/aflysning.
Ovennævnte depositum betales inden for 14 dage. Endelig booking er først sket når beløbet er indgået på vores konto.
Bliver fakturaen ikke betalt rettidigt, forbeholder vi os retten til at aftale til anden side.
​Det resterende beløb for aftalen, afregnes efter nærmere aftale med kunden. Dog vil nedenstående afmeldingsbetingelser skulle følges.

Afmelding

Ved afmelding senere end 3 mdr. før aftalens start, betales halvdelen af det fulde beløb.

Ved afmelding senere end 6 uger. før aftalens start, betales det fulde aftalte beløb.

LEJE AF UDSTYR:

Vends Motorik og Naturskole råder over en masse forskellige fartøjer og friluftsudstyr. Grejet kan lejes, når vi ikke selv bruger dem til aktiviteter.

Betaling finder sted forud for udlevering af udstyret.

Udlejningen sker på nedenstående vilkår:

  • Alle aktiviteter og ansvaret for grejet i udlejningsperioder påhviler lejer.
  • Vi udlejer kun til personer, som kan sandsynliggøre et rimeligt kompetenceniveau inden for brugen at det/de fartøjer, man ønsker at anvende.
  • Lejer skal selv sørge for at være forsikret, f.eks. fritids og ulykkesforsikring
  • Alt ødelagt eller bortkommet grej erstattes (til nyanskaffelsesværdi) af lejer.
  • Fartøjerne afhentes og afleveres på Vends Motorik og Naturskole. Der kan evt. lejes trailer.
  • Man kan få leveret fartøjer efter ønske og aftale med os. Dette naturligvis mod betaling.
  • Der følger vest, våddragt og pagajer/padler sejl ol. udstyr med i prisen.

​COVID-19

Alle beskrevne betingelser gælder også i de tilfælde, hvor afmelding eller forhindret deltagelse, er et resultat af lokale corona udbrud og dermed lokale ned-lukninger. Vi forholder os løbende til gældende retningslinjer for hele landet.

FORSIKRINGER

Vends Motorik- og Naturskole har naturligvis de lovpligtige forsikringer, der kræves, når man driver virksomhed. Dette dækker blandt andre Erhvervsansvarsforsikring, Passageransvarsforsikring mv.

Vi anbefaler, at man som kursist, eller deltager på vores aktiviteter, er sikker på at ens egen fritids og ulykkesforsikring er dækkende i forhold til given aktivitet.

Vi er ikke ansvarlige for forsikring af fx tabte smykker eller andre bortkomne genstande, personskade eller hændelige uheld, som sker i forbindelse med vores aktiviteter.

HUSDYR

Vi har mange forskellige dyr på gården, men vi frabeder os at gæster/besøgende medbringer deres egne husdyr.

​​

BORTKOMMET KURSUS/UDDANNELSESBEVIS

Vi hjælper gerne med at finde eller genskabe et kursus/uddannelsesbevis, hvis originalen er bortkommet.

​Desværre er det ikke altid muligt for os at genskabe et bevis der er magen til det gamle, men så laver vi en bekræftelse på, at du har deltaget på kurset/uddannelsen.

For at vi kan gøre ovenstående, skal vi kunne finde dig på en deltagerliste, eller på anden måde få bekræftelse for, at du har været på kursus/uddannelse hos os.

Der er naturligvis noget arbejde forbundet med ovenstående. Dette arbejde fakturerer vi med 250 kr. i timen dog minimum 500 kr. per bevis.

Se vores billeder fra instagram

Om os

Vends Motorik- og Naturskole

CVR: 29998620​

Kontakt

Telefon: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com

             

Følg os på  Facebook & Instagram

Hold dig opdateret om vores gode tilbud

Vores Facebook profil er​ det bedste sted for at følge med i alle vores projekter m.m.

Her kan du også se de mange gode billeder.