Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udelivsvejleder uddannelsen

Naturen bliver i stigende grad brugt til at opnå mål indenfor pædagogik, læring, sundhed m.v. Derfor er der også et behov for, at kunne dygtiggøre sig, blive inspireret og øve sig i at anvende udearenaen, i diverse faglige sammenhænge.


I den anledning tilbyder Vends Motorik- og Naturskole efteruddannelsen til Udelivsvejleder U-L-V.

Udelivsvejlederen kan kvalificere tiden ude, med praktiske tiltag og faglige overvejelser.

​Udeliv er det nære

Udelivet begynder lige udenfor døren, hvor der er højere til himlen.

Udelivet er alt det, vi gør i de nære omgivelser i kortere tidsperioder, som fx en eftermiddag på legepladsen, en dag i skoven, en eftermiddag mellem buskene, madpakketuren i parken osv.

Udelivet adskiller sig fra friluftslivet ved, at der ikke nødvendigvis er tale om lange ture på flere dage, eller for den sags skyld brug af overlevelsesteknikker for at være i naturen.

Udelivet kan sagtens tage form af friluftsliv, men handler i højere grad om det liv der foregår ude, ofte i umiddelbar nærhed af den bygning, man har afsæt i.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til alle, der arbejder, eller vil arbejde, med udeliv som en metode og faglig ramme. Det kan fx være, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter, frilufts- og naturvejledere, frivillige, idrætsinstruktører og mange andre.

Uddannelsen er for dig som:

  • ​Ønsker bedre forudsætninger for at tage grupper af børn/unge/ældre med ud i næromgivelserne.
  • Holder af at være ude, også i arbejdstiden.
  • Gerne vil dygtiggøre dig i konkrete færdigheder relateret til udelivet.
  • Vil debattere og teoretisere sammen med ligesindede over det praktiske udeliv.
  • Har konkrete faglige mål med udelivet.
  • Vil bliver bedre til at vælge de metoder/aktiviteter, der bedst understøtter de mål, man arbejder med i hverdagen.

Denne efteruddannelsesmulighed er til alle dem, der ikke har brug for at blive fx natur- eller friluftsvejleder, men som ønsker at udvide kompetencer i forhold til udeliv, få konkrete ideer med hjem og blive bedre til at sætte disse ind i pædagogiske, sundhedsfaglige og andre konkrete mål for det daglige arbejde.

Varighed og praktisk tilrettelæggelse

Udelivsvejleder uddannelsen består af i alt 4 moduler à en uges varighed.

Modulerne sammensætter du selv, bort set fra Basis modulet der er obligatorisk*. 

Alle 4 moduler skal være gennemført inden for en periode på 3 år.

Hvert modul har sit særlige fokus, som vil være gennemgående. Underviserne på modulerne vil spille ind med viden og praktiske aktiviteter, ligesom erfaringsudveksling mellem kursisterne vil blive vægtet højt.

Der er mulighed for at deltage på et eller flere moduler, som enkeltstående kursus.

* Er du i forvejen friluftsvejleder, naturvejleder, spejder eller lignende, kan du tildeles merit for Basis modulet. Dette skal oplyses ved tilmelding.

Vores tilgang til læring

Vi er praktiske. Som kursist gennemlever man selv det hele, så erfaringerne ikke kun sidder i hovedet, men også i krop og hænder. Vi gør tingene flere gange og sætter dem i en sammenhæng, så det er oplagt at overføre til egen pædagogiske praksis. Vi giver tid til fordybelse og refleksion, og vi prioriterer opgaver, der udvikler ideer og skaber grund for erfaringsudveksling og udelivsteori.

​​​​

Vær med til at bestemme temaer

Hvis dit ønskede tema ikke er udbudt, kan du henvende dig til os, med sit ønske. Vi samler sammen, og når der er nok som ønsker det samme, vil det tema blive oprettet.

Temaerne kan også bestilles af grupper, fx personalet fra en institution. I sådanne tilfælde aftaler vi en konkret ramme for indhold, økonomi og sted for forløbet.

Tid og sted

Du kan se hvornår de enkelte moduler bliver udbudt, ved at klikke ind på dem:

En kursus uge forløber fra mandag - fredag.

​BASIS

SKOV & PARK

VAND & STRAND

SPIS DIN BAGHAVE

HÅNDVÆRK/BYG DIT UDELIV

MOTORIK/ LEG & BEVÆGELSE

SCIENCE

​Undervisningen afholdes på:

Vends Motorik og Naturskole

Gl. Assensvej 46
5580 Nørre Aaby

​Tilmelding

Du kan tilmelde dig samt se program og information for modulerne, ved at klikke ind på dem i menuen.

Du kan se øvrige praktiske informationer her.​

Pris

Prisen dækker undervisning, materiale forbrug, litteratur, kost, logi osv. 

Den eneste merudgift, der skal medregnes, er egen transport til og fra kursus stedet.

Pris i år 2022:

Et ugemodul koster 8.000,- plus moms pr. person.

Pris i år 2023:

​Et ugemodul koster 8.900,- plus moms pr. person.

Betingelser for tilmelding:

Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet".
​Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus, hvis der mod forventning, ikke er nok kursister.

Se vores billeder fra instagram

Om os

Vends Motorik- og Naturskole

CVR: 29998620​

Find os

Gl. Assensvej 46

5580 Nørre Aaby

Kontakt

Telefon: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com

Følg os på  Facebook & Instagram

Hold dig opdateret om vores gode tilbud

Vores Facebook profil er​ det bedste sted for at følge med i alle vores projekter m.m.

Her kan du også se de mange gode billeder.