Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udelivsvejleder uddannelsen

Naturen bliver i stigende grad brugt til at opnå mål indenfor pædagogik, læring, sundhed m.v. Derfor er der også et behov for, at kunne dygtiggøre sig, blive inspireret og øve sig i at anvende udearenaen, i diverse faglige sammenhænge.


I den anledning tilbyder Vends Motorik- og Naturskole efteruddannelsen til Udelivsvejleder U-L-V.

Udelivsvejlederen kan kvalificere tiden ude, med praktiske tiltag og faglige overvejelser.

​Udeliv er det nære

Udelivet begynder lige udenfor døren, hvor der er højere til himlen.

Udelivet er alt det, vi gør i de nære omgivelser i kortere tidsperioder, som fx en eftermiddag på legepladsen, en dag i skoven, en eftermiddag mellem buskene, madpakketuren i parken osv.

Udelivet adskiller sig fra friluftslivet ved, at der ikke nødvendigvis er tale om lange ture på flere dage, eller for den sags skyld brug af overlevelsesteknikker for at være i naturen.

Udelivet kan sagtens tage form af friluftsliv, men handler i højere grad om det liv der foregår ude, ofte i umiddelbar nærhed af den bygning, man har afsæt i.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til alle, der arbejder, eller vil arbejde, med udeliv som en metode og faglig ramme. Det kan fx være, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter, frilufts- og naturvejledere, frivillige, idrætsinstruktører og mange andre.

Uddannelsen er for dig som:

  • ​Ønsker bedre forudsætninger for at tage grupper af børn/unge/ældre med ud i næromgivelserne.
  • Holder af at være ude, også i arbejdstiden.
  • Gerne vil dygtiggøre dig i konkrete færdigheder relateret til udelivet.
  • Vil debattere og teoretisere sammen med ligesindede over det praktiske udeliv.
  • Har konkrete faglige mål med udelivet.
  • Vil bliver bedre til at vælge de metoder/aktiviteter, der bedst understøtter de mål, man arbejder med i hverdagen.

Denne efteruddannelsesmulighed er til alle dem, der ikke har brug for at blive fx natur- eller friluftsvejleder, men som ønsker at udvide kompetencer i forhold til udeliv, få konkrete ideer med hjem og blive bedre til at sætte disse ind i pædagogiske, sundhedsfaglige og andre konkrete mål for det daglige arbejde.

Varighed og praktisk tilrettelæggelse

Udelivsvejleder uddannelsen består af i alt 4 moduler. 

De 4 moduler vil være fordelt over 2 år, med et enkelt modul hvert halve år.

Hvert modul forløber fra mandag - torsdag.

Ved tilmelding melder man til alle 4 moduler.

Underviserne på modulerne vil spille ind med viden og praktiske aktiviteter, ligesom erfaringsudveksling mellem kursisterne vil blive vægtet højt.

​​

Vores tilgang til læring

Vi er praktiske. Som kursist gennemlever man selv det hele, så erfaringerne ikke kun sidder i hovedet, men også i krop og hænder. Vi gør tingene flere gange og sætter dem i en sammenhæng, så det er oplagt at overføre til egen pædagogiske praksis. Vi giver tid til fordybelse og refleksion, og vi prioriterer opgaver, der udvikler ideer og skaber grund for erfaringsudveksling og udelivsteori.

​​​​Indhold på uddannelsen

Vi kommer til at beskæftige os med følgende hovedområder på uddannelsen:

●​Basis udeliv – vi lærer om ly og båltænding, knob og stik samt finmotorik.

●​Science & udeliv – handler om naturforståelse og forståelse af biologiske systemer f.eks. vejret.

●​Motorik, leg og bevægelse i forskellige udearenaer; skov, park, strand, vand.

●​Bål, madlavning og naturen som spisekammer.

●​Håndværk i udelivssituationer f.eks. snittearbejde.

Alle uger vil trække elementer ind fra andre uger, men herunder ser du en fordeling på de fokusområder, vi bl.a. kommer til at arbejde med.  Samt I  perioderne mellem de enkelte moduler har kursisterne en aktionsopgave med hjem, som de

arbejder med til det kommende modul..

​Tid og sted

Opstart forår 2023.​

Modulerne vil være på en varighed over 2 år og forløbe fra mandag - torsdag.​

Modul 1: uge 21 2023

Modul 2: uge 40 2023

Modul 3: uge 16 2024

Modul 4: uge 35 2024

​Modulerne:

Information om modulerne, ved at klikke ind på dem i menuen.

Modul 1: BASIS

Modul 2: SCIENCE/HÅNDVÆRK/BYG DIT UDELIV

Modul 3: MOTORIK/ LEG & BEVÆGELSE

Modul 4: ​​SPIS DIN BAGHAVE/ SANK og ÆD

Fordelingen af emner på det enkelte modul er ikke nødvendigvis retvisende for, hvornår emnerne kommer på, men det er overblik, for de emner vi sikkert kommer omkring. Udover de nævnte emner, vil der naturligvis dukke andre emner op undervejs.​

​Undervisningen afholdes på:

Houens Odde 14-20

Dk-6000 Kolding

HOUENS ODDE - KURSUS- OG OPLEVELSESCENTER

​​Tilmelding

Tilmeld dig via vores Formular her

Program og praktiske informationer

 Se programmet og de praktiske informationer her.

​Pris

Prisen dækker undervisning, materiale forbrug, litteratur, kost, logi osv. 

Den eneste merudgift, der skal medregnes, er egen transport til og fra kursus stedet.

Pris i år 2023:

​pr. modul koster 8.900,- plus moms pr. person.

Faktura kan man få samlet på alle 4 moduler eller fordelt på 2 budget år.

Betingelser for tilmelding:

Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet".
​Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus, hvis der mod forventning, ikke er nok kursister.

Min 15 personer.

Tilmelding frist senest 19 marts 2023.

Se vores billeder fra instagram

Om os

Vends Motorik- og Naturskole

CVR: 29998620​

Find os

Gl. Assensvej 46

5580 Nørre Aaby

Kontakt

Telefon: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com

Følg os på  Facebook & Instagram

Hold dig opdateret om vores gode tilbud

Vores Facebook profil er​ det bedste sted for at følge med i alle vores projekter m.m.

Her kan du også se de mange gode billeder.