Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

ULV - Uddannelsen

Kort om uddannelsen

Naturen bliver i stigende grad brugt til at opnå mål indenfor pædagogik, læring, sundhed m.v. Derfor bliver der også et stigende behov for at kunne dygtiggøre sig, blive inspireret og øve sig i at anvende udearenaen i diverse faglige sammenhænge.

I den anledning tilbyder Vends Motorik- og Naturskole efteruddannelseskurser til Udelivsvejleder U-L-V.

Udelivsvejleder forløbet er en række af emnebaserede ugekursusforløb. Efter 4 ugekursusforløb opnår du titel af udelivsvejleder U-L-V. Kurserne kan også tages som enkeltstående kurser.

Udelivsvejlederen skal kunne kvalificere tiden ude med praktiske tiltag og faglige overvejelser.

Udeliv er det nære

Udelivet begynder lige udenfor døren, hvor der er højere til himlen.

Udelivet er alt det, vi gør i de nære omgivelser i kortere tidsperioder, som fx en eftermiddag på legepladsen, en dag i skoven, en eftermiddag mellem buskene, madpakketuren i parken osv.

Udelivet adskiller sig fra friluftslivet ved, at der ikke nødvendigvis er tale om lange ture på flere dage, eller for den sags skyld brug af overlevelsesteknikker for at være i naturen.

Udelivet kan sagtens tage form af friluftsliv, men handler i højere grad om det liv der foregår ude, ofte i umiddelbar nærhed af den bygning, man har afsæt i.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til alle, der arbejder, eller vil arbejde, med udeliv som en metode og faglig ramme. Dette kan fx være, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter, frilufts- og naturvejledere, frivillige, idrætsinstruktører og mange andre.

Vi har udviklet denne efteruddannelsesmulighed til alle som

-​Ønsker bedre forudsætninger for at tage grupper af børn/unge/ældre med ud i næromgivelserne.

-​Holder af at være ude, også i arbejdstiden.

-​Gerne vil dygtiggøre sig i konkrete færdigheder relateret til udelivet.

-​Vil debattere og teoretisere sammen med ligesindede over det praktiske udeliv.

-​​Har konkrete faglige mål med udelivet

-​Vil bliver bedre til at vælge de metoder/aktiviteter, der bedst understøtter de mål, man arbejder med i hverdagen.

Denne efteruddannelsesmulighed er til alle dem, der ikke har brug for at blive fx natur- eller friluftsvejleder, men som ønsker at udvide kompetencer i forhold til udeliv, få konkrete ideer med hjem og blive bedre til at sætte disse ind i pædagogiske, sundhedsfaglige og andre konkrete mål for det daglige arbejde.

Vores tilgang til læring

Vi er praktiske. Som kursist gennemlever man selv det hele, så erfaringerne ikke kun sidder i hovedet, men også i krop og hænder. Vi gør tingene flere gange og sætter dem i en sammenhæng, så det er oplagt at overføre til egen pædagogiske praksis. Vi giver tid til fordybelse og refleksion, og vi prioriterer opgaver, der udvikler ideer og skaber grund for erfaringsudveksling og udelivsteori.

​​Hvordan

Forløbene er rammesat som ugekurser (5 hverdage). Man kan tage en enkelt uge som et almindeligt kursus. Eller man kan plukke mindst 4 uger over en maxperiode på 3 år og på den måde blive Udelivsvejleder U-L-V.

Alle skal gennemgå ”Basisudeliv” eller have lignende forudsætninger (fx friluftsvejleder, naturvejleder, spejder eller lignende) for at kunne få adgang til de øvrige temaer. Derefter kan man sammensætte forløbet frit.

Forløbene tager udgangspunkt i det praktiske udeliv, og vi reflekterer over dette via samtale og teori. 

Hvert modul har sit særlige fokus, som vil være gennemgående. Underviserne på modulerne vil spille ind med viden og praktiske aktiviteter, ligesom erfaringsudveksling mellem kursisterne vil blive vægtet højt.

​​

Vær med til at bestemme temaer

Hvis det ønskede tema ikke er udbudt, kan man henvende sig med sit ønske. Vi samler sammen, og når der er basis for, at et tema bliver oprettet, vil vi sætte dette forrest.

Temaerne kan også bestilles af grupper, fx personalet fra en institution. I sådanne tilfælde aftaler vi en konkret ramme for indhold, økonomi og sted for forløbet.

​​

Rent praktisk

Som udgangspunkt afholdes kurserne på Udby Dyrgaard. Dette er Vends Motorik og Naturskoles base. Herfra vil vi tage ud i de nærmeste områder og bruge dem som arena. Gården ligger midt i den nordvestfynske natur. Vi har en stor have, mark, tæt til skov og strand. Derfor kan vi fra dette udgangspunkt arbejde med alle udelivstemaerne.

Overnatning foregår indendørs på delte værelser med plads til 2-4 personer, men der er også mulighed for at tage en nat i lavvu, telt eller hængekøje

https://www.motorikognatur.dk/om-vends/praktisk-information-naar-du-er-paa-dyrgaard.aspx

.

Pris

Pris for opstart i 2021 og 2022:

Et ugeforløb koster 8.000,- plus moms pr. person.

Pris for opstart i 2023:

​Et ugeforløb koster 8.500,- plus moms pr. person..

Det dækker undervisning, materialer forbrug, litteratur, kost, logi osv. Den eneste merudgift, der skal medregnes, er egen transport til og fra kursusstedet.

Mulige temaer

-​​Basisudeliv.

-​Udeliv og håndværk.

-​Udeliv og saltvand.

-​Udeliv i skoven.

-​Udeliv Leg, motorik og krop.

-​Udeliv og science.

-​Udeliv om vinteren.

-​Udeliv og Rehabilitering.

-​Udeliv og Demens.

-​Udeliv Spis din baghave

-​Udeliv på tur.

​Tilmelding sker her....

Ring eller skriv til os hvis du skulle have spørgsmål.

Se vores billeder fra instagram

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Vends motorik- og naturskole

Vends Motori​k- og Naturskole

Gl. Assensvej 46,
​5580 Nørre Aaby

CVR: 29998620​

Tlf.: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com

smileyordninglogo

Følg​ os på de sociale medier​

Nyhedbrev ​

​Du har mulighed for løbende at modtage nyt fra os. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig vores nyhedsbrev, ved at udfylde nedenstående felter. Så er du sikret den sidste nye viden, direkte sendt til din mail.