Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Kropskursus

Kurset strækker sig over i alt 6 dage, hvor vi arbejder med tidlig indsats for børnekroppe. Vi bruger tiden ude og inddrager udearenaen i arbejdet med kroppen.

Målgruppe

​Kurset er for alle, der arbejder med mennesker. Små, mellem, store børn, unge og voksne. 

Baggrund for udviklingen af kurset

Det er aldrig for sent at træne og bruge sin krop, men det fornemmeste arbejde er, at man igennem primær forebyggelse sørger for, at de små børn ikke får problemer i deres kropslige udvikling.

​Desværre er der et stigende behov for aktivt at forebygge og afhjælpe kropslige problemer, selv hos de helt små.

Undersøgelser viste allerede for 30 år siden, at børn og unge havde alvorlige problemer med kroppen. f.eks. havde 75% af drengene og 35% piger i 10 års alderen, så stramme haser, at det gik ud over deres almene kropslige status. Dengang fik undersøgelsen Jørgen Reimers, som var overlæge ved børne ortopædisk afdeling på rigshospitalet, til at udtale følgende:

“Blandt de undersøgte børn fandtes så mange med handicappende korte hasemuskler og lægmuskler, at det er nødvendigt at øge musklers og seners længdevækst hos alle børn ved dagligt at stimulerer børnene til at udspænde dem i børnehave og skoler.”

Altså en opfordring til at gøre et alment tiltag til gavn for børne kroppene. Vi kan imidlertid se, at der ikke er taget grundige skridt i retning af at lave en målrettet indsats på området. Der er teoretiske og administrative målsætninger for området. Men hvordan gør man?

​Indhold på kurset

Brug din krop tager netop fat i de muligheder der ligger lige for på det praktiske felt. Kurset indfører deltagerne i hvordan man kan afklare kropslige problemstillinger og hvordan man kan gøre tiltag i hverdagen, for at bedre eller måske endda helt fjerne problemer som smerte, slaphed og stramninger i kroppen.

Målgruppen for dette kursus er raske børn.

”Børn som er skabt til at overleve i et bestemt miljø og under bestemte betingelser.

Miljøet er et naturmiljø og betingelserne er, at børn bevæger sig.

Vores undersøgelser har vist at børnekroppe (og alle andre kroppe) er udsat for forkert brug, for lidt brug og stress.

På kurset vil vi arbejde med de store muskelgrupper: benmuskler, rygmuskler, hals og nakke muskler, brystmuskler og mavemuskler.

Vi vil tage udgangspunkt i kursisternes egne kroppe, men omsætte teori og træning til legebevægelser for børn.

Der arbejdes med både tertiær, sekundær og primær forebyggelse.

Det skal være sjovt at blive stærk og veltrænet.

Man skal ikke lave idræt med små børn, men man skal være gode til at få legen som træningsfaktor.

​​Information om undervisningen

Vi henter forskellige gæstelærere ind, som løfter kurset med deres specielle viden.

Gennemgående undervisere er:

Kirsten Smedegaard, Mads Brodersen og Anne Brodersen

Grundbogen på kurset :

Brug din krop, af Anne Brodersen og Bente Pedersen

Baggrundsviden er undersøgelserne:

Anne Brodersen og Bente Pedersen, "Brug din krop" fra 1993.

​En undersøgelse af 37 danske skolebørn med rygproblemer

Anne Brodersen, Bente Pedersen og Jørgen Reimers:

Forekomst af korte lægmuskler og hasemuskler hos 800 børn i alderen fra 3-17 år

Foddeformiteter i relation til lægmusklernes længde

Hyppigheden af knæ, hæl og rygsmerter hos danske skolebørn samt eventuel sammenhæng med Korte muskler.

Ugeskrift for læger 1993 - 1994

Anne Brodersen og Bente Pedersen, "Haser i skoven".

En sammenlignende undersøgelse mellem børn i traditionelle børnehaver og børn i skovbørnehaver​.

Tid og sted

Tilmeldings fristen senest 2 måneder før kursus start.​​

2022:

Vi har ikke flere ledige pladser i 2022.

2023:

​Kurset består af 3 x 2 dage

Den 29. & 30. marts

Den 1. & 2. maj

Den 1. & 2. juni

Der er også undervisning om aftenen i 3 af dagene.

Kurset afholdes på:

Vends Motorik og Naturskole

Gl. Assensvej 46
5580 Nørre Aaby

​​

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest den 1. feb. 2023.

Tilmeld dig via vores formular her.

Program og praktisk information

Du kan se program og information for kursusdagene her.

Du finder øvrige praktiske informationer her.​

​​Priser

Uden overnatning: 7.900 kroner plus moms.

Med overnatning i alkover på gården: 9400 kroner plus moms.

Læs om vores generelle betingelser.


​​Betingelser for tilmelding:

Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet".

​Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus, hvis der mod forventning, ikke er nok kursister

Se vores billeder fra instagram

Om os

Vends Motorik- og Naturskole

CVR: 29998620​

Find os

Gl. Assensvej 46

5580 Nørre Aaby

Kontakt

Telefon: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com

Følg os på  Facebook & Instagram

Hold dig opdateret om vores gode tilbud

Vores Facebook profil er​ det bedste sted for at følge med i alle vores projekter m.m.

Her kan du også se de mange gode billeder.