Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

fbicon-new​​ instagramiconnew

Kursus til Motorikvejleder - 2 dags modul i 2018/2019

Kurset starter i august og vi glæder os til at komme igang.

Et efteruddannelseskursus som uddanner til testning og træning af Grundmotorik.

Uddannelsen indeholder 16 x 2-dags moduler – af disse er 6 internatmoduler.

Årskursus i motorik rummer undervisning inden for temaerne:

Indhold:

·​Gennemgang af barnets sansemotoriske og kropslige udvikling

·​Normaludvikling/fejludvikling

·​Anatomi

·​Træningslære

·​Iagttagelse / testning

·​Sansemotorisk træning

·​Kropslig træning

·​Leg

Efteruddannelsen til Motorikvejleder bygger på teorien om grundmotorik, oprindeligt udarbejdet af Bente Pedersen og Anne Brodersen samt udarbejdede forskningsprojekter og viden indenfor området. Teorien er gennem årene videreudviklet, gennemgående af Anne Brodersen og Mads Brodersen, samt div. samarbejdspartnere.

Med udgangspunkt i børns Grundmotorik og Grundlege vil kursisterne bliver undervist og få opgaver i at teste børn og udarbejde træningsforløb. Der vil blive lagt vægt på at give kursisterne viden til at skelne mellem de børn, de selv kan teste og træne, og de børn der skal sendes videre til lægeundersøgelse, neurologisk undersøgelse og evt. terapeutisk behandling.

Målgruppe:

Pædagoger, støttepædagoger, sundhedsplejersker, lærere, terapeuter, læger, talepædagoger, afspændingspædagoger, optikere, og andre med interesse i emnet.

Formål:

Det er kursets formål at efteruddanne relevante faggrupper til at kunne teste og træne børn med sansemotoriske og/eller kropslige problemer.

Det er desuden kursets formål, at deltagerne bliver i stand til at give alle børn mulighed for at udvikle sig kropsligt, sansemotorisk, psykosocialt og talesprogligt igennem Grundleg. Altså at give børn de bedst mulige kropslige forudsætninger for udvikling, læring og indlæring.

Undervisere:

Anne Brodersen
Lene Knudsen

Mads Brodersen

Dertil vil der være en række gæsteundervisere i kortere forløb.

Datoer:

2018:

8. – 9. januar 2018

5. – 6. februar 2018

5. – 6. marts 2018

3. - 4. april 2018

14. - 15. maj 2018 (internat)

4. - 5. juni 2018 (internat)

20. - 21. august 2018 (internat)

10. – 11. september 2018 (internat)

1. – 2. oktober 2018

5.- 6. november 2018

2019:

7. – 8. januar 2019

4. – 5. februar 2019 (intrenat)

4. – 5. marts 2019

1. – 2. april 2019

6. - 7. maj 2019

3. – 4. juni 2019

Dertil kommer en opfølgningsdag, som kursisterne aftaler.

Kursusstruktur:

Alle undervisningsgange foregår fra mandag kl. 09:00. Typisk vil mandagsundervisningen slutte kl. 17:00

Tirsdag vil der være undervisning fra 09:00 til 15:00.

Det er op til kursisterne, selv at finde overnatning i nærområdet, passende til den enkeltes behov. Eller aftale ”Primitiv” overnatning på kursusstedet.

Der vil blive tale om et årskursus på ca. 240 undervisningstimer (15 ECTS-point)

Nogle af undervisningsgangene er med internat og aftenundervisning. Disse undervisningsgange er lagt i de ”varme” måneder. Der vil således kunne overnattes på friluftsbasis på kursusstedet, eller f.eks. på den nærliggende Ronæs Camping (hvor der er hytter).

Endelig kursusplan udsendes sammen med bekræftelse for optagelse på kurset.

Vi optager kursister i takt med modtagelsen at tilmeldinger. Kurset gennemføres ved min 18 deltagere (har aldrig været aflyst).


Sted:

Undervisningen foregår på:

Danhostel

Vestre Ringvej 98

7000 Fredericia

Pris:
Pris: 35.000,- (excl. moms) incl. forplejning samt overnatning, når der afholdes internat. Overnatning i de andre moduler er ikke med i prisen.

Undervisningsmaterialer som bøgerne 'Grundmotorik', 'Brug din Krop' og Teorien bag børns bevægelse' er ligesom div. Kopier ol. inkluderet i prisen.

Tilmelding til kurset sker her


For uddybende spørgsmål kontakt Mads Brodersen på tlf 28 14 40 03.

Kontakt Vends Motorik- og Naturskole

motorikognatur@gmail.com

Telefon: 28 14 40 03​

Vends Motorik- og Naturskole

Gl. Assensvej 46

5580 Nørre Aaby

Telefon: 28 14 40 03

E-mail: motoriknatur.adm@gmail.com 

CVR: 29 99 86 20

Vends Motorik- og Naturskole

Gl Assensvej 46, 5580 Nørre Aaby